Bezpečnostní prohlídky autogenních souprav

Provádíme bezpečnostní prohlídky souprav pro plamen svařování (autogenních souprav), včetně vystavení výsledného protokolu kontroly bezpečnostních prvků (suché předlohy). 

Jsme držitelem platného osvědčení opravňujícího k provádění oprav autogenní techniky.

KONTROLA A DOKUMENTACE

Redukční ventily: 

  • V běžném provozu je nutno redukční ventily pravidelně kontrolovat v souladu s návodem o použití a příslušnou normou , zda nevykazují znaky mechanického poškození nebo netěsnosti. Je-li podezření, že nefungují správně nebo že nejsou těsné, je třeba je vyřadit z provozu a předat k posouzení servisnímu středisku.
  • Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1x ročně.

Pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy:

  • Výrobce doporučuje vybavit pojistkami jak lahvové redukční ventily, tak odběrná místa v rozvodu technických plynů.
  • Toto platí pro všechny typy hořlavých plynů a kyslík.
  • Dále je také nezbytně nutné vybavit i příslušné hořáky či rukojeti ke svařovacím hořákům vhodnými pojistkami.
  • Výrobce doporučuje v pravidelných intervalech (1x za 6 měsíců) kontrolovat správnou funkci pojistek, a to autorizovaným zkušebním technikem).
  • Životnost pojistek proti zpětnému šlehnutí je max. 5 let od uvedení do provozu.

Svařovací / řezací soupravy a řezací hořáky: 

  • Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1x ročně.

Svařovací hadice - kyslík , acetylen, propan, propan - butan:

  • Pravidelně testovat v rozsahu a lhůtách stanovených ČSN 05 0601 v intervalu 1x za 3 měsíce.

 V případě zájmu o naše služby kontaktujte vildman@vildman.eu nebo volejte +420 602 116 584

Certifikáty našich pracovníků Vám rádi poskytneme.

 

25 let
Telefon Radka