Svářečky CO2: Rádce svářeče

Pojďme si koupit Céočko neboli MIG/MAG svářečku!

Svařování CO neboli  MIG/MAG je jeden z nejrozšířenějších svařovacích procesů vůbec. Tento postup umožňuje mimořádně vysoké rychlosti svařování a nachází široké uplatnění v průmyslu. Ale co se za ním vlastně skrývá? Pojďme se podívat na podrobnosti:

 1. MIG/MAG se označuje také jako svařování v ochranné atmosféře plynu. Rozlišujeme mezi dvěma variantami:

    - MIG  (Metal Inert Gas): Při tomto postupu se používají inertní ochranné plyny, jako je argon, helium nebo jejich směsi. MIG je vhodné pro svařování neželezných kovů, například hliníku, hořčíku, mědi a titanu.

    - MAG (Metal Aktiv Gas): K inertnímu plynu (nejčastěji argonu) se přidávají aktivní ochranné plyny, jako je oxid uhličitý (CO₂) nebo kyslík (O₂). MAG se používá pro svařování ocelí, včetně nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných.

 1. 2. Princip funkce svařování MIG/MAG:

    - Používá se stejnosměrný proud

    - Oblouk hoří mezi svařencem a tavící se drátovou elektrodou, která slouží jako přídavný materiál.

 Do obchodu a vybrat  PŘÍDAVNÝ MATERIÁL

 

Při svařování MIG/MAG se většinou používají plné dráty. Ty se při výrobě válcovaného drátu vytahují na jmenovitý průměr. V případě trubičkových drátů se do pásu ve tvaru U v jedné z výrobních stanic vnáší práškové plnivo. Poté se pás uzavře přeložením nebo svařením. Použité plnivo různým způsobem ovlivňuje svařovací proces. Ochranný plyn pak proudí z plynové hubice, která obklopuje elektrodu. Jeho úkolem je chránit oblouk a tavnou lázeň před kontaktem se vzdušným kyslíkem. Ochranný plyn (argon, CO₂ nebo jejich směsi) proudí z plynové hubice, chrání oblouk a tavnou lázeň před kontaktem se vzdušným kyslíkem.

    - Drátová elektroda je takříkajíc nekonečná. Pochází z cívky nebo bubnu a prostřednictvím pohonné jednotky se přivádí do kontaktní špičky. Volný konec drátu je poměrně krátký, proto je navzdory tenkým elektrodám možné používat vysoké hodnoty proudu.

 1. Univerzální uplatnění:

    - Svařování MIG/MAG se používá v kovozpracujícím průmyslu, výrobě ocelových konstrukcí, stavbě lodí a automobilovém průmyslu a údržbářských pracích.

    - Lze svařovat díly z různých materiálů a tlouštěk.

Takže pokud se vás někdy zeptají na svařování MIG/MAG, teď už víte, co za tímto pojmem stojí!

    

Výhody svařování MIG/MAG:

 • Vysoký odtavný výkon
 • Bez tvorby strusky
 • Snadné zapálení oblouku
 • Velmi vhodné pro mechanizované a automatizované svařování
 • Vysoká rychlost svařování při dobré kvalitě svaru
 • Dobře použitelné ve vynucených a náročných polohách
 • Nízké náklady na přídavný materiál

Nevýhody svařování MIG/MAG:

 • Omezená možnost svařování venku nebo v halách vystavených průvanu
 • Méně stabilní oblouk
 • Citlivost na rez a vlhkost
 • Náchylnost k porozitě a neprovaření
 • Vysoké riziko tvorby rozstřiků
 • Nižší kvalita svaru než při svařování TIG
 • Nižší životnost dílů

 

Při svařování MIG/MAG mohou nastat různé problémy. Zde je několik nejběžnějších chyb a jejich řešení:

1. Hořák je příliš teplý: Průvlak je volný. 

 Řešení:

a) Utáhněte či vyměňte průvlak.

b) Špatný výběr hořáku, vyměň za silnější.

 

2. Při svařování tzv.“ cuká drát.

 Řešení:

 a) Špatná kvalita drátu, najdi si lepšího výrobce.

3. Nepravidelný posuv drátu: Drát na cívce je příliš těsně navinut.

 Řešení:

a) Překontrolujte nebo vyměňte cívku s drátem.

b) Vadné kladky, překontroluj  nebo vyměň.

 4. Drát klouže v kladkách – neotáčí se na trnu.

 Řešení: a) Špatně nastavená brzda drátu – povol si.

5. Nestabilní oblouk.

 Řešení: Zde je mnoho možností

a) správně nastavit stroj, kontaktuj prodejce.

6. Velký rozstřik kovu.

Řešení: Zde je mnoho možností

a) Nastavit správně stroj, kontaktuj prodejce.

b) Překontroluj typ plynu.

c) Překontroluj hořák.

7. Póry ve svaru

Řešení:

a) Špatný průtok plynu, nevhodný plyn.

b) Ucpaný difusor na hořáku – vyměň difusor.

c) Špatně nastavený průtok plynu – vyměň či seřiď průtokoměr.

d) Průvan v prostoru, kde sváříš. Zacloň pracoviště.

8. Horší nebo žádný svářecí výkon stroj.

Řešení:

Základní kontrola:

a) Je prodlužovací kabel odpovídající průřezu vodiče?

b) Mám v zásuvce všechny fáze?

c) Mám správné zapojení zásuvky?

9. Nereaguje tlačítko na hořáku.

a) Povolený euro konektor, utáhni ho.

b) Vadný hořák – vyměň ho za nový.

c) Vadná svářečka - zavolej odborný servis.

10. Připéká se drát do průvlaku.

Řešení.

a)  Vadný průvlak, vyměňte ho.

b) Špatný přítlak drátu – nastav dle doporučení výrobce.

c) Špatný hořák, vyměň hořák.

d) Špatná kvalita svařovacího drátu.

Řešení: a) Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba.

11. Bowden v hořáku je znečištěný nebo vadný.

Řešení: a) Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba

  

 6628-2_esab-rustler-em-350-c-pro-synergic-horak-exeor-315-4-m