Dokonalý tip jak ušetřit technické plyny ve svařování.

Úspora technických plynů ve svařovacím procesu MIG/MAG a TIG

Sestava tzv. spořiče plynu je známá již od začátku 18. století, kdy byla využívána většinou ve speciálních technologiích. Jedná se o poměrně jednoduché zařízení s prokazatelně velkou úsporou technických plynů. Díky pružinovému systému uvnitř tohoto spořiče plynů nedochází ke zbytečným navyšováním tlaku ochranného plynu v sestavě svařovacího zdroje.

Spořič plynů je namontován přímo na redukčním ventilu na tlakové lahvi nebo na rozvodu technických plynů. Instalace je otázkou několika minut.

Spořiče plynů prokazatelně dokážou šetřit spotřebu technických plynů o 30 – 50%. K největším úsporám dochází při použití dlouhých přípojných hadic technických plynů, a hlavně při bodovacím procesu. Dalo by se říci, že se jedná o velmi ekonomickou sestavu dvoustupňového redukčního ventilu, který spořič plynů velmi úspěšně nahrazuje.

 

Princip úspory na plynové trati spořičem plynů

1) Bez použití plynového spořiče

Při vypnutí hořáku na svařovacím zdroji dojde k navýšení tlaku v hadicích s ochranným plynem za redukčním ventilem.

Po opětovném zapnutí hořáku je nashromážděný plyn o zvýšeném tlaku vypuštěn do ochranné atmosféry svaru bez užitku, naopak s určitým rizikem poškození svarové lázně.

Toto se stane z důvodu konstrukce jednostupňového redukčního ventilu (zvýšení tlaku redukčního ventilu řeší platná norma EN ISO 2503 – je povoleno až o 30%). Zároveň zde má svoji roli i délka přívodní hadice od redukčního ventilu ke svařovacímu zdroji. Čím delší – tím větší množství plynu s navýšeným tlakem.

 

2) Při použití plynového spořiče

Prakticky všechny navýšení tlaku jsou plynovým spořičem eliminovány. Dochází k tzv. uříznutí navýšeného tlaku a dochází při opětovných spuštěních hořáku k dodržování nastaveného tlaku ochranného plynu. Znamená to tedy nastavený je např. 11 l / min. a po celou dobu svařovacího procesu je dodrženo 11 l / min. Další z výhod je u určitých typů spořičů plynu tzv. uzamčení nastavení průtoku / tlaku. Obsluha svařovacího zdroje nemá možnost změny nastavení – ať si kroutí s nastavení redukčního ventilu, jak chce, stejně má stále stejný průtok na výstupu ze sestavy redukčního ventilu s instalovaným spořičem. Možná se ptáte, v čem je výhoda? Ke zvýšené spotřebě technických plynů většinou dochází neprováděním údržby hořáků, kdy obsluha nechává ucpané difusory plynu a je nuceny neúměrně zvyšovat průtoky z důvodu eliminace vad svaru. Většina technických plynů poté utíká zpět přes připojovací koncovku hořáku do volného prostoru. Díky instalaci plynového spořiče je obsluha nucena dodržovat i servisní plán svařovacího zdroje. Tzn. další úspora v tomto procesu.

Případné měření úspory plynů po nainstalování dokážeme měřit přímo u zákazníka – většinou se pohybujeme v úsporách cca 30-56%. Instalaci spořiče plynů většinou neradi vidí prodejci technických plynů, klesající spotřeba u takto vybavených zákazníků není v jejich zájmu. Argumentace proč nemít spořiče plynů je pak velmi úsměvná.

 

Rekapitulace:

  • Úspora plynů: Spořiče plynu dokážou snížit spotřebu technických plynů o 30–50 %.
  • Jednoduchá instalace: Spořič plynů se montuje přímo na redukční ventil tlakové lahve nebo na rozvodu technických plynů a jeho instalace je rychlá a snadná.
  • Eliminace navýšení tlaku: Při použití spořiče plynu jsou navýšení tlaku v hadicích eliminována. Spořič umožňuje udržovat konstantní tlak ochranného plynu po celou dobu svařování.
  • Ekonomická alternativa: Spořič plynu může úspěšně nahradit dvoustupňové redukční ventily.